Rýchla
navigácia

Potrebujem elektronický recept na lieky

Potrebujem vyšetrenie u lekára

Ako vás nájdem?

Mám COVID-19 alebo podozrenie

Informácie o dovolenkách

Informácie o výsledkoch

Oznamy

18.3.2022

OZNAM dovolenka 18.3.2022

Vážení pacienti!
  
Dňa 18.3.2022 neordinujeme. Zastupujúci lekár pre urgentné stavy MUDr. Danka Gréková Jaslovské Bohunice.
V prípade nutnosti sa hláste vopred na tel. 033/ 5592375.
  
Zastupujúci lekár rieši len urgentné, neodkladné stavy.
Zástup nebude riešiť predpis chronických liekov, vystavovanie úradných tlačív, prehliadky do práce, vystavovanie PN.

11.3.2022

OZNAM dovolenka 11.3.2022

Vážení pacienti!
 
Dňa 11.3.2022 neordinujeme. Zastupujúci lekár pre urgentné stavy MUDr. Danka Gréková Jaslovské Bohunice.
V prípade nutnosti sa hláste vopred na tel. 033/ 5592375.
 
Zastupujúci lekár rieši len urgentné, neodkladné stavy.
Zástup nebude riešiť predpis chronických liekov, vystavovanie úradných tlačív, prehliadky do práce, vystavovanie PN.

30.11.2021

Ambulancia je presťahovaná

Vážení pacienti! Oznamujeme Vám, že ambulancia MUDr. Jana Hutková je od 1.5.2021 presťahovaná.
Nové miesto blok D / detská časť/, -1 podlažie, č.dv. 08.
Vchod aj priamo z ulice Starohájska, naľano od Gyncentra

Zmluvní partneri